09124055289

خدمات درب های کنترلی و کنترل تردد

خدمات سیستم های حفاظتی، دوربین های مداربسته، درب های اتوماتیک و کنترل تردد

1) خدمات سیستم های حفاظتی، دوربین های مداربسته، درب های اتوماتیک و کنترل تردد

2) طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل مدیریت پارکینگ

3) سیستم های تردد گیت کنترل تردد، سیستم های اینترکام

تماس با ما (کلیک کنید)