09124055289

نحوه رفع اتصالی برق در ساختمان

 

1- تعویض فیوز

استفاده از فیوز بی کیفیت و غیر استاندارد یا خرابی و معیوب شدن فیوز می تواند موجب اتصالی و قطع جریان برق ساختمان شود. در صورت کیفیت پایین یا خرابی فیوز، این قطعه قادر به پشتیبانی از جریان الکتریکی و تحمل اضافه بار الکتریکی نخواهد بود. در نتیجه این امر احتمال اتصالی و قطع شدن برق ساختمان افزایش پیدا می کند.در چنین مواقعی با تعویض فیوز معیوب و آسیب دیده می توان نسبت به رفع اتصالی برق در ساختمان اقدام نمود. در این زمینه باید خاطر نشان نمود که امکان تعمیر فیوز وجود ندارد. بر همین اساس، تعویض فیوز تنها راهکار رفع این مشکل می باشد.

2- یافتن منبع اتصالی از دیگر روش های رفع اتصالی برق ساختمان

به طور معمول، اتصالی سیم ها و اتصالات در مدار سیم کشی بروز پیدا می کند. همچنین، فرسودگی و خوردگی سیم ها موجب افت کیفیت و کارایی و به تبع آن، اتصالی می شود. به منظور برطرف کردن مشکل اتصالی برق، جدا کردن لوازم و تجهیزات برقی از برق کمک شایانی می نماید. در صورت عدم تشخیص منبع اتصالی، استفاده از خدمات تخصصی برق کاران ساختمان از بهترین گزینه ها می باشد.

3- بررسی سیستم روشنایی ساختمان

در بسیاری مواقع دلیل اصلی اتصالی برق ساختمان به کلیدها و وسایل روشنایی مربوط می شود. برای رفع  این مشکل ابتدا می بایست تمامی منابع روشنایی و لامپ ها را خاموش نمود. سپس با روشن کردن فیوز اصلی برق، قابلیت وجود تشخیص خرابی در کلیدهای روشنایی امکان پذیر می شود.بنابراین، با روشن کردن هر کدام از کلیدها، به راحتی می توان کلید و پریز معیوب یا فرسوده را پیدا کرد. پس از اطمینان حاصل کردن از خرابی و معیوب بودن کلید روشنایی، تعویض آن در رفع مشکل اتصالی جریان برق تاثیرگذار و مؤثر است.

4- بررسی سیم کشی برق پریز

از دیگر راهکارهای مؤثر و کاربردی برای رفع اتصالی سیستم برق ساختمان، بررسی و اطمینان حاصل کردن از سلامت و سالم بودن پریزهای برق می باشد. برای تشخیص منبع اتصالی پریز می توان از فازمتر استفاده کرد.. همچنین، در برخی مواقع این مشکل ناشی از پیچیدگی سیم ها و اتصالات برق می شود. با قطع جریان برق و برطرف کردن پیچ خوردگی سیم ها و تعویض پریز خراب، به احتمال قوی مشکل اتصالی برق ساختمان برطرف می گردد.

5- ارزیابی تابلو برق ساختمان

جهت رفع اتصالی برق در ساختمان بررسی و ارزیابی تابلو برق، می تواند کمک کننده و راهگشا باشد. برای بررسی این قسمت در ابتدا می بایست نسبت به قطع فیوزهای برق داخلی ساختمان اقدام کرده و سپس فیوز کنتور اصلی را روشن نمود. در صورت بروز عیب و ایراد در این قسمت، به محض روشن شدن، شاهد پریدن فیوز و قطع شدن جریان برق ساختمان خواهیم بود. در صورت بروز این اتفاق، منبع اتصالی برق ساختمان شناسایی شده است. همچنین، با بررسی هر کدام از فیوزها می توان از وجود اتصالی در مدار فیوزها نیز اطمینان حاصل کرد.

7- تعویض سیم های فرسوده و پوسیده

در صورت استاندارد بودن سیستم سیم کشی برق ساختمان، اتصالی و قطعی جریان برق به ندرت بروز پیدا می‌کند. با این وجود، پس از گذشت زمان، به تدریج سیم ها و اتصالات برق دچار فرسودگی و خوردگی می شوند. علت اصلی اتصالی و نوسان برق در بسیاری از سازه ها، به ویژه ساختمان های قدیمی را باید در فرسودگی سیم ها و اتصالات برق جستجو کرد. قطع شدن مداوم و پی در پی فیوز و کم و زیاد شدن نور وسایل روشنایی، حکایت از پوسیدگی و فرسودگی سیم ها و کابل های برق ساختمان دارد. با تعویض سیم ها و اتصالات برق فرسوده، به سادگی می توان درصدد رفع اتصالی برق در ساختمان برآمد.

تماس با ما (کلیک کنید)